CNW 8981-50赫兹

REOWAVEPassive-谐波滤波器50 Hz / 400V(IP20)


独特的卖点


除了提供出色的谐波滤波性能外,
REOWAVEpassive还可以提供以下附加选项:
 

 • 过电流指示信号
 • 温度监控
 • 浮动信号触点
 • 系统出现问题时自动断开过滤器连接
 • 降低THDI值
 • 增强网络稳定性
 • 降低输入电流高达30%
 • 适用于安装在控制柜中
 • 轻松集成到现有系统
 • 提高电气安装的可靠性
 • 可选带过电流信号,以监视滤波效果

这些选件可以优化主电源网络质量和整体
系统安全性,并可以通过PLC或监控系统进行更好的监视。

描述


降低谐波-节省多达30%的能源成本。

REOWAVE®Passive可以滤除B6电路(晶闸管,二极管电桥等)和电机驱动引起的谐波。通过补偿谐波无功功率减轻了供电网络的负担。这样可以节省材料选择和能耗的成本。起动电流和电流峰值大大衰减。

这样可以延长电气系统的使用寿命和可靠性。  由于结构紧凑且易于构建,因此安装简便。

REOWAVE®passive有助于符合国际电能质量标准IEEE 519或EN 61000-3。

 •  标称电压:400V
 • 频率:50Hz
 • 符合:EN 60289 / EN 61558
 • 测试电压:LL 2,500 V,DC 1min; L-PE 2,500 V,直流1min
 • 绝缘等级:T40 / F
 • 气候等级:IEC 60068-1 DIN
 • 防护等级:IP 20(也可提供IP00版本)
 • 标称电压:400V / 50 Hz
 • 标准:IEEE 519,EN 61000-3-12,EN 61000-3-2,IEC 61000-3-4

 

技术数据


 • 标称电压:400 V
 • 额定电流:6-1200 A
 • 频率:50赫兹

典型应用:

 • 电机驱动器的驱动技术,例如:
 • 工程
 • 电梯/自动扶梯
 • 输送技术
 • 通风和空调
 • 机器人技术
 • 自动化技术
 • 电源
 • 故障安全流程
 • 带6脉冲整流器的应用

 

电路实例

技术数据/尺寸

类型

额定电流
[A]

功率损耗
[W]


[mm]

B
[毫米]

高/高1
[mm]

H2
[毫米]

N1
[毫米]

N2
[毫米]

N3
[毫米]

D
[毫米]

重量
[公斤]

端子
[mm²]

图片

CNW 8981/6

6

95

570

240

175

--

545

150

--

9

20

10

1个

CNW 8981/9

9

105

570

240

175

--

545

150

--

9

25

10

1个

CNW 8981/12

12

116

570

240

175

--

545

150

--

9

30

10

1个

CNW 8981/16

16

114

670

275

175

--

645

200

--

9

35

10

2

CNW 8981/22

22

194

670

275

175

--

645

200

--

9

40

10

2

CNW 8981/32

32

279

820

340

175

--

795

250

--

9

50

10

2

CNW 8981/36

36

279

820

340

175

--

795

250

--

9

50

10

2

CNW 8981/45

45

338

1,000

360

260

--

925

298

50

13

65岁

16

3

CNW 8981/55

55

380

1,000

360

260

--

925

298

50

13

65岁

16

3

CNW 8981/70

70

572

1,000

360

260

--

925

298

50

13

80

16

3

CNW 8981/90  90  522 765 475 520 -- 675 316 -- 13 125 50 4
CNW 8981/110 110 659 765 475 520 -- 675 316 -- 13 175 50 4
CNW 8981/145 145 905 765 475 520 -- 675 316 -- 13 200 50 4
CNW 8981/180 180 910  600 600 1,800 200 -- -- -- -- 340 -- 5
CNW 8981/200 200 921  600 600 1,800 200 -- -- -- -- 345 -- 5
CNW 8981/230 230 1,030  600 600 1,800 200 -- -- -- -- 352 -- 5
CNW 8981/270 270 1,030 600 600 1,800 200 -- -- -- -- 370 -- 5
CNW 8981/330 330 1,615  600 600 2,000 200 -- -- -- -- 427 -- 5
CNW 8981/370 370 1,900 600 600 2,000 200 -- -- -- -- 427 -- 5
CNW 8981/400 400 2,000 600 600 2,000 200 -- -- -- -- 442 -- 5
CNW 8981/450 450 2,200 600 600 2,000 200 -- -- -- -- 473 -- 5
CNW 8981/550 550 2,500  800 800 2,000 200 -- -- -- -- 540 -- 5
CNW 8981/650 650 2,700 800 800 2,000 200 -- -- -- -- 597 -- 5
CNW 8981/800 800 2,850 1200 800 2,000 200 -- -- -- -- 790 -- 6
CNW 8981/1000 1,000 3,000 1,200 800 2,000 200 -- -- -- -- 895 -- 6
CNW 8981/1200 1,200 3,200 1,200 800 2,000 200 -- -- -- -- 990 -- 6

 

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。