REOSTAB DNK

三相稳压器


独特的卖点


 • 高精度,无法规变化
 • 设计紧凑
 • 特别适用于计算机设备和测试设施
 • 防护等级IP 00-IP 54

描述


REO三相稳压器设计用于带有中性线的三相系统。我们也可以提供不带中性线的控制器(应要求提供)。

REOSTAB三相稳压器用作电压波动的网络的镇流器,这样可以确保输出端的恒定电压。该单元由可变变压器升压变压器和可变变压器控制器组成。

控制者 

 •  
 • NLR 2012数字±1%精度
 • NLR 7000数字±0.5精度
 • TVR 6500 Analog(24 V驱动电机的精度为±1%)

调节器安装在系统内并已接线。最大速度通常为:

NLR 2012 = 3秒。
NLR 7000 = 2秒
TVR 6500 = 2秒 每条(最大差)

应用领域

 • 工厂和数据处理系统
 • 再生植物
 • 机器控制

 

技术数据


 • 调整时间:约2bzw。AbGrößeSD 9 4瑞典克朗
 • 输入电压:3x380 bzw 3x220 V
 • 输出电压:3x380 bzw 3x220±0.5%V

选件

 • 开关柜IP 20-IP 54
 • 带EMC滤波器
 • 带有电能质量系统
 • 带有匹配的变压器
 • 带电压+电流表
 • 提供两种设计:-三相稳压器,具有对三相的  共同控制
  或  独立控制

 

电路实例

通用控制(SD)分离控制(SDGR)

技术数据

具有三相公共控制功能的三相稳压器(SD)

 

 

电源波动

 

电源波动

 

电源波动

 

类型

±10%[kVA]

 

[一个]

类型

±15%[kVA]

[一个]

类型

±20%[kVA]

[一个]

SD1

6.3

9.5

SD1a

3.9

5.9

SD1b

2.7

4.0

5.5

SD2

10.8

16.4

SD2a

6.9

10.4

SD2b

4.8

7.3

9.5

SD3

15.6

23.5

SD3a

9.9

15

SD3b

6.9

10.5

11.5

SD4

19.5

29.5

SD4a

12.6

19

SD4b

8.7

13.2

13.5

SD5

24.9

37.7

SD5a

15.9

24

SD5b

11.4

17.3

16

SD6

31.5

47.7

SD6a

21

31.8

SD6b

14.4

21.8

24

SD7

48

72.7

SD7a

30

45.5

SD7b

21

31.8

44

SD8

72

109

SD8a

46.5

70.5

SD8b

33

50

60

SD9

112

170

SD9a

70

106

SD9b

49.5

75

68

SD10

150

227

SD10a

94.5

143

SD10b

66

100

80

SD11

198

300

SD11a

125

190

SD11b

87

132

106

SD12

243

368

SD12a

156

236

SD12b

108

164

132

SD13

300

455

SD13a

192

291

SD13b

135

204

175

SD14

345

523

SD14a

216

327

SD14b

153

232

195

SD15

399

605

SD15a

252

382

SD15b

177

268

208

SD16

447

617

SD16a

285

432

SD16b

198

300

234

SD17

495

750

SD17a

312

473

SD17b

219

332

252

SD18

594

900

SD18a

378

573

SD18b

264

400

330

SD19

693

1050

SD19a

440

667

SD19b

309

468

440

SD20

792

1,200

SD20a

501

759

SD20b

351

532

470

尺寸图

具有三相公共控制功能的三相稳压器(SD)

 外型尺寸 

 

设计A

 

设计B,C

 

类型

一个
[毫米]

B
[毫米]


[mm]

重量 
[公斤]

一个
[毫米]

B
[毫米]


[mm]

重量 
[公斤]

SD1-SD1b

600

600

270

9.5

600

350

600

55

SD2-SD2b

600

600

270

12.5

600

350

600

70

SD3-SD3b

600

600

270

17.5

600

350

760

84

SD4-SD4b

600

600

270

25.5

600

350

760

98

SD5-SD5b

450

450

350

31

800

400

1,000

125

SD6-SD6b

450

450

350

34

800

400

1,000

140

SD7-SD7b

550

600

825

150

600

400

1,200

210

SD8-SD8b

550

600

825

170

600

400

1,200

240

SD9-SD9b

650

750

1,050

250

800

400

1,800

350

SD10-SD10b

650

750

1,050

275

800

400

1,800

375

SD11-SD11b

650

750

1,050

360

700

900

1,100

420

SD12-SD12b

650

750

1,050

370

700

900

1,100

450

SD13-SD13b

650

1,050

1,050

500

700

900

1,150

500

SD14-SD14b

650

1,050

1,050

550

700

900

1,150

600

SD15-SD15b

650

1,050

1,100

610

700

900

1,150

680

 

               

 

 

 

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。