CNW 101

单相电源滤波器(2线,单级)

CNW 101

独特的卖点


 • 结构紧凑
 • 简易安装
 • 防触摸,如果与绝缘铲形连接器一起使用
 • 低泄漏电流时具有良好的阻尼性能
 • 也可作为医疗版本或泄漏电流较小的版本
 • 可选,带过压保护
 • 完整型号范围获得UL批准-E217177 (不适用于N和MED版本)

 

描述


应用:用于工业电子,电信,数据系统工程和DC应用的开关电源。 

 • 符合:VDE 0565-3 / IEC 950 / UL 1283
 • 测试电压:LN 2,100 V,DC 1s,L / N-PE 2,700 V,DC 1s
 • 过载:1.5 x I 1分钟/小时
 • 气候类别:DIN IEC 68第1部分25/085/21

技术数据


 • 标称电压:250 V
 • 额定电流:3-20 A

根据EN 55011 A级和EN 61800-3 C2类推荐的抑制干扰的滤波器。

低成本的滤波器,具有小尺寸和良好的阻尼性能,可直接安装在干扰源上。该滤波器还具有低泄漏电流的版本以及特殊的医疗版本(无Y电容器)。 

可选地,过滤器可以提供过压保护。具有绝缘铲形连接的连接可实现快速且防触摸的装配。同样,其他具有不同连接方式的版本(如线夹或编织线)也是可行的。 

 

电路实例

 技术数据

类型

额定电压

[V]

额定电流

[一个]

漏电流

[嘛]

Cx

[µF]

半胱氨酸

[nF]

大号

[mH]

[R

[k Ohm ]

CNW 101/3

250

3

<3.5

0.94

20

3.3

560

CNW 101/6

6

<3.5

0.94

20

1.8

560

CNW 101/10

10

<3.5

0.94

20

1.8

560

CNW 101/16

16

<3.5

0.94

20

1.2

560

CNW 101/20

20

<3.5

0.94

20

1.0

560

CNW 101/3 / N

3

<0.5

0.94

4.4

3.3

560

CNW 101/6 / N

6

<0.5

0.94

4.4

1.8

560

CNW 101/10 / N

10

<0.5

0.94

4.4

1.8

560

CNW 101/16 / N

16

<0.5

0.94

4.4

1.2

560

CNW 101/20 / N

20

<0.5

0.94

4.4

1.0

560

CNW 101/3 / MED

3

<0.005

0.94

--

3.3

560

CNW 101/6 / MED

6

<0.005

0.94

--

1.8

560

CNW 101/10 / MED

10

<0.005

0.94

--

1.8

560

CNW 101/16 / MED

16

<0.005

0.94

--

1.2

560

CNW 101/20 / MED

20

<0.005

0.94

--

1.0

560

 

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。